Privacy Policy & Cookies

Baking Queen, gevestigd aan Einsteinlaan 50, 9406BL Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Baking Queen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als je een bestelling plaatst, hebben we gegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Baking Queen verwerkt daarvoor de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum (optioneel)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (optioneel)
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bakingqueen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor worden de gegevens verzameld:

Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij Baking Queen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties.
Als je dit niet langer op prijs stelt, kun je je uitschrijven.

Als je bij Baking Queen een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, jouw gegevens op een Secure Server. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat jouw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling ingevuld hoeft te worden.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of je jouw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt.
We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Baking Queen maakt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben door middel van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Baking Queen) tussen zit.

Hoe lang bewaren we jou persoonsgegevens

Baking Queen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar (wettelijke verplichting Belastingdienst).

Baking Queen verkoopt uw gegevens niet

Baking Queen zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Uiteraard verwacht je op deze website een verhaal over ‘cookies’, maar dit is andere koek. Deze cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer.

Baking Queen maakt gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om je te herkennen bij een volgend bezoek. Door middel van Cookies kan informatie verzameld worden over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Baking Queen geen cookies ontvangt.

Cookies van derden
Via onze webwinkel worden ook cookies van derden geplaatst (Facebook/Google Analytics). Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Welke cookies gebruiken wij? In het kort:

  • Functionele cookies of noodzakelijke cookies
    Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals een artikel in je winkelwagentje leggen of je bestelling betalen.
  • Analytische cookies
    Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.
  • Marketingcookies
    Wij plaatsen marketingcookies op onze webwinkel. Ook derde partijen kunnen marketingcookies plaatsen op onze webwinkel. Wij plaatsen ook marketingcookies op websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke advertenties je hebt gezien.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Baking Queen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bakingqueen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Baking Queen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Baking Queen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bakingqueen.nl

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Baking Queen, dan kun je contact met ons opnemen.
In het geval dat wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.